Steinthal Kinderhuis


Finansies

Ons finansiele voorsiening kom uit verskillende bronne. Ons kyk primer na ons Hemelse Vader wanneer dit by finansiele voorsiening kom.Hy raak mense se harte aan om ons finansieel en andersins te ondersteun.

 

Ons ontvang ‘n staatsubsidie wat ongeveer twee-derdes van ons uitgawes dek. Skenkings en donasies van individue,groepe,maatskappye en kerke help om die tekort te delg. Ons doen ook fondswerwing en bemarking.In vandag se ekonomiese klimaat bly dit ‘n reuse uitdaging om die begroting maandeliks te laat klop.

 

Enige bydrae, klein of groot word verwelkom.