Steinthal Kinderhuis


Wat doen ons

Ons huisves tans 150 kinders uit voorheen benadeelde gemeenskappe.Kinders word deur ‘n Kinderhof hierheen gekommitteer. Hier is 70 dogters en 80 seuns tussen die ouderdomme 2 en 18 jaar oud.Ons het ‘n personeelkorps van 40.

 

Ons bied opvoedkundige,terapeutiese, ontwikkeling en ontspanningsprogramme aan.Die doel is om kinders te begelei op ‘n emosionele, fisiese en geestelike pad van herstel en om hulle voor te berei op ‘n beter toekoms.

 

Die kinders woon verskillende skole in die vallei by:

  • Steinthal Kleuterskool
  • Steinthal Vaardigheidskool
  • Hoërskool Waveren
  • Tullieland
  • Hoërskool Tulbagh
  • Tulpieland Kleuterskool
  • Drostdy Laerskool
  • Mont Rouge Laerskool
  • De Grendel Vaardigheidskool (Kaapstad)

 

Sedert Februarie 2013 maak ons gebruik van die opvoedkundige programme van die Anna Foundation, Stellenbosch. Die 15 kinderversorgers ontvang deurlopend opleiding om die omvangryke program daagliks vir die kinders aan te bied.