Steinthal Kinderhuis


Oor ons geskiedenis

Gustav Adolf Zahn was ‘n Rynse sendeling wat in die 1830′s geroep is na SUID-AFRIKA. Hy het dadelik reageer en het DUITSLAND verlaat sonder ‘n geleentheid om sy ouers te kon groet. Hy is nooit weer terug na sy vaderland nie en is hier getroud. In SUID-AFRIKA het hy ‘n waterryke plaas buite Tulbagh gekoop met die naam Klipfontein. Sy droom was om ‘n reddings- en ontwikkelingsinstituut vir die 1838 vrygestelde slawe en hulle gesinne daar te stel. Vanaf 1842 is slawegesinne hier gevestig.Die plaas is herdoop na STEINTHAL,’n dorpie in die ooste van Duitsland.

 

Alhoewel die kinderhuis eers in 1961 geregistreer is was Steinthal sedert sy ontstaan gemoed met die geestelike, kulturiele, opvoedkundige en maatskaplike ontwikkeling van kinders en volwassenes. Dit is vandag nog so. Dit was eers ‘n werksaamheid van die destydse NG Sendingkerk, later die Verenigende Gereformeerde Kerk.

 

Die verwoestende aardbewing wat Tulbagh in September 1969 getref het, het daartoe gelei dat die kinderhuis tydelik gesluit is tot 1971 sodat herstelwerk aan die geboue kon plaasvind. Daarna is dit vergroot om 600 kinders vanoor die hele land te kon huisves.

 

Sedert 2000 moes die Kinderhuis verklein tot 150 in 2004 om in lyn te kom met die norm wat gestel is deur die Staat. Ons bedien tans slegs sorgbehoewende kinders in die Wes-Kaap. Op 1 April 2005 het Steinthal Kinderhuis ‘n Badisa program geword.

 

Die evangelie van die Kruis wat vanaf 1842 op Steinthal gevestig is vorm vandag steeds die kern van die handeling met kinders en volwassenes.